Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Konferencia KRAJINA - ČLOVEK - KULTÚRA 2017 v znamení zelenej infraštruktúry

autor:  SAŽP, 19.04.2017,  zobrazené 91 krát

SAŽP pripravuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene už XXI. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA.

Konferencia je súčasťou implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a je organizovaná ako tradičné sprievodné odborné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm 2017. Informácie o mieste a termíne konferencie, ale aj o jej cieľoch, tematických okruhoch a organizačných garantoch nájdete v pripojenom I. cirkulári.  

 < Späť

Facebook