EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2017  Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

XXI. ročník konferencie Krajina – Človek – Kultúra 2017

autor:  SAŽP, 05.05.2017,  zobrazené 421 krát

XXI. ročník konferencie s podtitulom Zelená infraštruktúra - život pre krajinu je zameraný na zvyšovanie povedomia v tejto oblasti.

Cieľom konferencie je popularizácia témy, predstavenie konceptu a skupín prínosov zelenej infraštruktúry s osobitným prihliadnutím na ochranu biodiverzity, ekosystémové služby a na adaptáciu na nepriaznivé dopady zmeny klímy, a to formou prezentovania úspešných aktivít revitalizácie a budovania zelenej infraštruktúry v krajine.

Konferencia je súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a je organizovaná ako sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017. Je určená pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, odborných inštitúcií, mimovládnych organizácií, ako aj  širokej odbornej i laickej verejnosti.

Tematické okruhy konferencie:

  • Koncept zelenej infraštruktúry
  • Ekosystémové služby s podporou zelenej infraštruktúry
  • Zelená infraštruktúra priaznivá pre biodiverzitu
  • Zelená infraštruktúra ako prvky adaptácie na zmenu klímy
  • Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry v krajine

PRÍLOHY:< Späť

Facebook