EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2017  Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Celoslovenská vedomostná súťaž EnvirOtázniky 2016/2017 má svojich víťazov

autor:  SAŽP, 11.05.2017,  zobrazené 247 krát

Do XII. ročníka sa zapojilo 104 základných škôl s 945 žiakmi, ktorí riešili otázky na tému Háveď.

Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici vyhlásil v marci 2017 už XII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách.

Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

V zmysle propozícií súťaže sa porota zložená z odborných zamestnancov SAŽP zhodla na nasledovných kritériách hodnotenia: počet získaných bodov, samostatnosť pri riešení a uvedené použité zdroje. Pri rovnakom počte bodov bol rozhodujúcim ukazovateľom čas, kedy sa kompletne vyplnený a odoslaný hárok s odpoveďami odoslal.

Na ich základe udelila porota 3 ceny, pričom najvyšší dosiahnutý počet bodov v XII. ročníku olympiády bol 39 z celkových 40.

Hodnotné vecné ceny pre víťazov venovala Slovenská agentúra životného prostredia.

Víťazi XII. ročníka súťaže EnvirOtázniky:


1. miesto s počtom bodov 39 obsadila Sára Michalíková, Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

2. miesto obsadila Margaréta Ševčíková, ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ, Bzince pod Javorinou

3. miesto obsadil Samuel Hudák, ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 270
< Späť

Facebook