EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2017  Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Pozvánka na Informačné semináre

autor:  SAŽP, 12.05.2017,  zobrazené 124 krát

k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
s kódmi OPKZP-PO1-SC123-2017-17, OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020

Vás pozýva na

INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zameraným na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov (výzva č. 18) a na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (výzva č. 21).

Termín a miesto konania: 17. máj 2017 / Bratislava (9:00 - 12:00)
zasadacia miestnosť č. 601 (6. posch.) budova Vodohospodárskej výstavby, š. p. Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves


INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

Termín a miesto konania: 17. máj 2017 / Bratislava (13:15 - 16:00)
zasadacia miestnosť č. 601 (6. posch.) budova Vodohospodárskej výstavby, š. p. Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves

 

 < Späť

Facebook