EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2017  Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

SAŽP verejne predložila svoj odpočet

autor:  SAŽP, 18.05.2017,  zobrazené 158 krát

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) verejne odprezentovala včera (17. mája 2017), v zmysle uznesenia vlády SR č. 1189 z 19. decembra 2001 k správe o skúsenostiach s výročnými správami a verejnými odpočtami rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy, odpočet činnosti a hospodárenia za rok 2016.

Základným podkladom pre prezentáciu bola výročná správa a kontrakt s ústredným orgánom štátnej správy, ktorým je v prípade SAŽP Ministerstvo životného prostredia SR. Plán hlavných úloh SAŽP na rok 2016 bol splnený a jeho konkrétne výstupy boli spracované vo forme záverečných správ a predložené príslušným odborným garantom sekcií. V zmysle predložených podkladov možno konštatovať, že kontrakt a Plán hlavných úloh SAŽP na rok 2016 boli splnené, čo potvrdila 13. marca 2017 rozšírená Porada vedenia MŽP SR svojím uznesením č. 47, ktorým schválila dokument: Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh SAŽP za rok 2016.< Späť

Facebook