EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2017  Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Pozvánka na Informačné semináre

autor:  SAŽP, 19.05.2017,  zobrazené 111 krát

k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPKZP-PO2-SC211-2017-18, OPKZP-PO2-SC211-2017-21 a OPKZP-PO1-SC123-2017-17.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020

Vás pozýva na

Informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zameraným na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov (výzva č. 18) a na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (výzva č. 21).

Termín a miesto konania: 30. máj 2017 / Banská Bystrica (10:15 - 13:00)
Veľká zasadacia miestnosť v budove SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica


Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

Termín a miesto konania: 30. máj 2017 / Banská Bystrica (14:00 - 16:30)
Veľká zasadacia miestnosť v budove SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica

 < Späť

Facebook