head baner
http://www.tyzdenmobility.sk/ Baner Envirofilm 2014

Aktuálne

Logo nového operačného programu navrhla študentka

zdroj: MŽP SR / dátum: 28.08.2014

Ministerstvo životného prostredia SR predstavilo logo nového operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie rokov 2014 až 2020.

Prezentujeme sa na Agrokomplexe

zdroj: SAŽP / dátum: 20.08.2014

Na 41. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2014 v Nitre nebude ani tento rok chýbať Slovenská agentúra životného prostredia.

Verejné pripomienkovanie k Návrhu osobitných podmienok

zdroj: SAŽP / dátum: 14.08.2014

pre skupinu produktov Plynové infražiariče.

Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa verzia 3.6

zdroj: SAŽP / dátum: 05.08.2014

Vydanie novej aktualizácie príručky pre prijímateľa.

Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 10/2014

zdroj: SAŽP / dátum: 05.08.2014

Vydanie nového usmernenia pre poskytovateľa.

EEA: Efektívne využívane zdrojov

zdroj: SAŽP / dátum: 04.08.2014

Podľa štúdie, ktorú vydala Európska environmentálna agentúra, môže Európa vďaka efektívnejšiemu využívaniu zdrojov vytvárať nové pracovné miesta a podporovať inovácie.

Cena Slovenskej republiky za krajinu

zdroj: SAŽP / dátum: 15.07.2014

Šesť projektov, z toho tri obce sa uchádzajú o Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014.

Zákaz vývozu vody do zahraničia bude zakotvený v Ústave SR

zdroj: MŽP SR / dátum: 09.07.2014

Vývoz slovenskej pitnej, minerálnej a geotermálnej vody bude upravovať nielen novela vodného zákona, ale aj zmena Ústavy SR.

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

zdroj: MŽP SR / dátum: 04.07.2014

Vláda SR schválila novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorým sa MŽP SR usiluje odvrátiť možné súdne konanie hroziace Slovensku.

Program obnovy dediny 2015

zdroj: SAŽP / dátum: 02.07.2014

Environmentálny fond zverejnil špecifikácie činností podpory formou dotácií pre rok 2015 aj pre Program obnovy dediny.

MŽP SR Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    Environmentálny fond
zelene
© 2012 Slovenská agentúra životného prostredia
zelene