SOER 2015 Dedina Roka 2015 EIF 2015 Enviromagazin http://contaminated-sites.sazp.sk/ EKOTOPFILM 
MŽP SR Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    Environmentálny fond

Novinky a aktuality

Život pre planétu Zem - 22. apríl Deň Zeme  (22.04.2015 / SAŽP)

Životné prostredie, recyklácia, ochrana prírody, globálne otepľovanie. Už viac ako pol storočia nie je niečo v poriadku
s prostredím, ktoré je domovom nás všetkých – s planétou Zem.

Program obnovy dediny 2015  (20.04.2015 / SAŽP)

Oznam pre žiadateľov o dotáciu v Programe obnovy dediny.

Stretnutie expertov  (15.04.2015 / SAŽP)

Experti sa venovali príprave na Konferenciu zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru a aktivitám na podporu ratifikácie Minamatského dohovoru.

Fórum mladých geoinformatikov 2015  (14.04.2015 / SAŽP)

Technická univerzita vo Zvolene vás pozýva na 9. ročník Fóra mladých geoinformatikov.

Hlavná cena súťaže Zelený svet pre animovaný film žiakov z Košíc  (13.04.2015 / SAŽP)

Hlavnú cenu jubilejného 20. ročníka medzinárodnej súťaže ZELENÝ SVET 2015 udelila odborná porota skupine žiakov zo Základnej umeleckej školy v Košiciach za animovaný film Akvárium Cemilla Saint-Saënsa.

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2015  (08.04.2015 / SAŽP)

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) vyhlásila už 5. ročník súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie 2015.

Školenie - Systém hodnotenia rizík pre posúdenie environmentálnej škody  (07.04.2015 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje v spolupráci s Technickou Univerzitou Košice a Univerzitou Mateja Bela Banská Bystrica odborné školenie.

Národné podujatie SOER 2015 - Životné Prostredie Európy  (01.04.2015 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravuje s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) národné podujatie (5. máj 2015, Bratislava), na ktorom predstavia správu SOER 2O15.

Workshop ku globálnym megatrendom  (31.03.2015 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) organizuje v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a Prognostickým ústavom SAV (PÚ SAV) Workshop ku globálnym megatrendom (5. máj 2015, Hotel Devín, Bratislava).

Vyhlásenie súťaže Dedina roka  (25.03.2015 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 26. 3. 2015 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2015.

Logá projektov + odkazy na stránky | Archív aktualít    

Facebook naj