head baner
R-ÚSES http://www.tyzdenmobility.sk/ Envirofilm 2014

Aktuálne

Výstava ocenených obcí

zdroj: SAŽP / dátum: 30.10.2014

Do 10. novembra 2014 si v Galérie pod klenbami v priestoroch Okresného úradu Brezno na Nám. M. R. Štefánika 40 v Brezne môžu záujemcovia počas úradných hodín prezrieť výstavu približujúcu siedmy ročník súťaže Dedina roka

Pozvánka na vyhodnotenie ETM 2014

zdroj: SAŽP / dátum: 30.10.2014

MŽP SR a SAŽP pozývajú dňa 7. novembra 2014 do hotela Turiec v Martine na národný workshop spojený so slávnostným oceňovaním pri príležitosti vyhodnotenia kampane Európsky týždeň mobility 2014 .

Enviróza na YouTube

zdroj: SAŽP / dátum: 29.10.2014

Školský program Enviróza pokračuje v tomto školskom roku aj so sprievodnou súťažou Infoška.

Laureát Ceny SR za krajinu 2014

zdroj: SAŽP / dátum: 29.10.2014

MŽP SR udelilo dnes v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014.

EEA úspešne v Bratislave

zdroj: SAŽP / dátum: 27.10.2014

V dňoch 22.-23. október 2014 sa v Bratislave uskutočnilo pravidelné medzinárodné stretnutie členov siete Národných ohniskových bodov (National Focal Point, NFP) Európskej environmentálnej agentúry (EEA), siete Eionet (Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete) a predstaviteľov EEA.

STREDOEURÓPSKY DEŇ STROMOV

zdroj: SAŽP / dátum: 20.10.2014

Pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov pripravila SAŽP vedomostnú súťaž Prever si svoje vedomosti o stromoch, vyrieš kvíz a vyhraj zaujímavé ceny pre seba i svoju školu.

Vybrané aspekty ochrany prírody a krajiny

zdroj: SAŽP / dátum: 10.10.2014

SAŽP pripravuje školenie v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Ochrana prírody a krajiny. Zo 7 modulov bol najväčší záujem o modul Vybrané aspekty ochrany prírody a krajiny.

Nájdete nás na GREEN DAY Bratislava

zdroj: SAŽP / dátum: 26.09.2014

Na zelenom podujatí GREEN DAY sa 26. 9. 2014 prezentuje aj SAŽP. V bratislavskom Avion Shoping Parku sa návštevníci dozvedia viac o praktických programoch mimoškolskej environmentálnej výchovy.

Verejné pripomienkovanie

zdroj: SAŽP / dátum: 24.09.2014

k Návrhu osobitných podmienok pre skupinu produktov Okná a vonkajšie dvere.

Konferecia o mestskom životnom prostredí

zdroj: SAŽP / dátum: 23.09.2014

Prezentovať najnovšie informácie a požiadavky na tvorbu životného prostredia miest, podporiť podmienky pre integráciu a súčinnosť, vymeniť si skúsenosti, návrhy a riešenia.

MŽP SR Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    Environmentálny fond
zelene
© 2012 Slovenská agentúra životného prostredia
zelene