Enviromagazin BANER Nový zákon 
MŽP SR Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Novinky a aktuality

Envirorezort oslávil Svetový deň migrácie rýb  (23.05.2016 / SAŽP, OK MŽP SR)

Pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb (SDMR) zorganizovalo 21. mája 2016 Ministerstvo životného prostredia SR spolu s ďalšími inštitúciami niekoľko akcií pre verejnosť.

Týždeň európskych geoparkov 2016  (23.05.2016 / SAŽP)

Na celom svete existujú územia, ktoré sú svojím spôsobom atraktívne a priťahujú návštevníkov. Patria sem aj geoparky, ktoré sú orientované nielen na ochranu neživej prírody, ale aj na vzdelávanie a výchovu verejnosti.

Festival obohatilo množstvo sprievodných podujatí  (20.05.2016 / SAŽP)

MFF Ekotopfilm – Envirofilm 2016 opäť obohatilo množstvo sprievodných podujatí.

Víťazné filmy Ekotopfilm – Envirofilm 2016  (20.05.2016 / Organizačný tím Ekotopfilm - Envirofilm )

Ďalší ročník MFF Ekotopfilm – Envirofilm 2016 je za nami. Organizátori sa zhodujú v jednom – bol mimoriadne vydarený a opäť zdvihol vyššie pomyselnú latku kvality filmov a vzácnosti hostí, ktorí prijali pozvanie do Bratislavy a Banskej Bystrice.

Fotografická súťaž – Moje mesto  (29.04.2016 / SAŽP)

Moje mesto – miesto, kde žijem, oddychujem, pracujem a zabávam sa – to je hlavná téma fotografickej súťaže.

Cena Slovenskej republiky za krajinu bude udelená už po štvrtýkrát  (19.04.2016 / SAŽP)

VIII. Informačný deň k implementácii Európskeho dohovoru o krajine sa uskutočnil 12. apríla 2016, už tradične v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice Technickej Univerzity vo Zvolene.

Logá projektov + odkazy na stránky | Archív aktualít    

Facebook