KCK BANER Nový zákon 
MŽP SR Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Novinky a aktuality

Fotografická súťaž – Moje mesto  (29.04.2016 / SAŽP)

Moje mesto – miesto, kde žijem, oddychujem, pracujem a zabávam sa – to je hlavná téma fotografickej súťaže.

Deň Zeme oslávime skrášľovaním sídla SAŽP a envirovýchovnými aktivitami  (21.04.2016 / SAŽP)

Na úrovni krajín sa počas Dňa Zeme (22. apríl) angažujú vládne inštitúcie, samosprávy, vedecké organizácie, školy, mimovládne organizácie či médiá, a tiež SAŽP.

Konferencia KRAJINA - ČLOVEK - KULTÚRA  (20.04.2016 / SAŽP)

SAŽP vás spolu s partnermi pozýva na konferenciu KRAJINA - ČLOVEK - KULTÚRA s podtitulom Ako pretvárame krajinu.

Cena Slovenskej republiky za krajinu bude udelená už po štvrtýkrát  (19.04.2016 / SAŽP)

VIII. Informačný deň k implementácii Európskeho dohovoru o krajine sa uskutočnil 12. apríla 2016, už tradične v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice Technickej Univerzity vo Zvolene.

Zúčastnite sa seminára: Environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní  (15.04.2016 / SAŽP)

SAŽP realizuje aj v tomto roku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR bezplatné odborné semináre.

Workshop k projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné Lúky  (14.04.2016 / SAŽP)

Workshop sa uskutoční 26. apríla 2016 v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v Zemianskej Olči.

Logá projektov + odkazy na stránky | Archív aktualít    

Facebook