head baner
R-ÚSES http://www.tyzdenmobility.sk/ Envirofilm 2014

Aktuálne

Putovná výstava o ETM 2014

zdroj: SAŽP / dátum: 26.11.2014

Európsky týždeň mobility 2014 je už za nami, ale jeho atmosféru bude v nasledujúcich týždňoch pripomínať séria fotografií. Putovnú výstavu si môžu návštevníci aktuálne pozrieť v priestoroch Radnice mesta Žilina.

Upozornenie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OP ŽP

zdroj: SAŽP / dátum: 25.11.2014

V súvislosti s povinnosťou informovať poskytovateľa pomoci o skutočnostiach súvisiacich s oprávnenosťou štatutárneho orgánu obce alebo mesta v súvislosti s komunálnymi voľbami roku 2014.

Trvalo udržateľné plánovanie pre oblasť kameniva v juhovýchodnej Európe

zdroj: MŽP SR / dátum: 19.11.2014

Slovenská republika zastúpená MŽP SR sa v období od októbra 2012 do novembra 2014 podieľala na riešení projektu s názvom Trvalo udržateľné plánovanie pre oblasť kameniva v juhovýchodnej Európe.

Indikátory zeleného rastu v SR inšpirované OECD

zdroj: SAŽP / dátum: 18.11.2014

Slovenská republika patrí k tým členských štátom OECD, ktoré vypracovali svoj vlastný národný súbor indikátorov zeleného rastu.

Pozvánka na putovnú výstavu

zdroj: SAŽP / dátum: 12.11.2014

SAŽP pozýva záujemcov na putovnú výstavu pod názvom 15 rokov realizácie Programu obnovy dediny na Slovensku.

Výstava Svetový deň miest

zdroj: MŽP SR / dátum: 11.11.2014

Koncom roka 2013 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 31. október za Svetový deň miest. Výstavu s rovnomenným názvom si môžu záujemcovia pozrieť v pracovných dňoch, do 21. novembra 2014, v čase od 10:00 do 14:00 hod. v átriu budovy MŽP SR v Bratislave.

Slávnostné finále ETM 2014

zdroj: SAŽP / dátum: 10.11.2014

Slávnostným odovzdávaním cien spojeným s národným workshopom vyvrcholil 7. novembra 2014 Európsky týždeň mobility.

Žiaci z Veľkého Krtíša vedia o stromoch najviac

zdroj: SAŽP / dátum: 03.11.2014

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov (20. október) súťaž pre žiakov I. stupňa základných škôl Banskobystrického kraja.

Výstava ocenených obcí

zdroj: SAŽP / dátum: 30.10.2014

Do 10. novembra 2014 si v Galérii pod klenbami v priestoroch Okresného úradu Brezno na Nám. M. R. Štefánika 40 v Brezne môžu záujemcovia počas úradných hodín prezrieť výstavu približujúcu siedmy ročník súťaže Dedina roka

Enviróza na YouTube

zdroj: SAŽP / dátum: 29.10.2014

Školský program Enviróza pokračuje v tomto školskom roku aj so sprievodnou súťažou Infoška.

MŽP SR Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    Environmentálny fond
zelene
© 2012 Slovenská agentúra životného prostredia
zelene