Enviromagazin 4/2016 http://mineral-resources.sazp.sk/ 
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Novinky a aktuality

Ekoinovačné Slovensko  (27.09.2016 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR vás pozývajú na národnú konferenciu Ekoinovačné Slovensko, ktorá sa v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ uskutoční 19. – 20. októbra 2016 v Bratislave.

Parlament ratifikoval Parížsku dohodu  (21.09.2016 / Odbor komunikácie MŽP SR)

Parlament dnes vyslovil súhlas s ratifikáciou Parížskej dohody, ktorá je najdôležitejšou medzinárodnou zmluvou v boji proti klimatickej zmene.

Krásy Slovenska možno obdivovať aj v Bruseli  (21.09.2016 / MŽP SR)

Úchvatné fotografie národných parkov, chránených oblastí, vzácnych druhov, tajomných jaskýň, či pamätné kremnické mince zavítali s putovnou výstavou o ochrane prírody a biodiverzity do hlavnej budovy Európskej komisie v Bruseli.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2016 vyvrcholí Dňom bez áut  (21.09.2016 / SAŽP)

Rekordných 47 slovenských miest (vlani ich bolo 30) sa zapojilo do Európskeho týždňa mobility 2016 (ETM 2016). Kampaň vyvrcholí zajtra (22. septembra 2016) Dňom bez áut.

Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu  (13.09.2016 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia vydala v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR publikáciu Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu.

Keby som bol vodohospodár...  (13.09.2016 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila celoslovenskú fotografickú súťaž pre stredné školy Keby som bol vodohospodár...

O znečistených územiach budú hovoriť odborníci v Bratislave aj Ferrare  (13.09.2016 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia sa podieľa na príprave dvoch významných medzinárodných konferencií v oblasti znečistených území, ktoré sa uskutočnia v priebehu septembra.

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy a vzdelávania  (12.09.2016 / SAŽP)

Úlohou SAŽP je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy na národnej a regionálnej úrovni.

Logá projektov + odkazy na stránky | Archív aktualít    

Facebook