Enviromagazin
MŽP SR Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond

Novinky a aktuality

Ochrana prírody zostáva v EÚ prioritou, podporuje ju aj envirorezort  (08.02.2016 / MŽP SR)

Poslanci Európskeho parlamentu podporili efektívnejšiu ochranu prírody v hlasovaní k správe o priebežnom hodnotení Stratégie pre ochranu biodiverzity do roku 2020.

Aj druhé kolo projektu Zelená domácnostiam sa teší záujmu verejnosti  (08.02.2016 / MŽP SR)

Záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach naďalej pokračuje.

EnvirOtázniky 2015/2016  (03.02.2016 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila XI. ročník celoslovenskej olympiády o životnom prostredí EnvirOtázniky 2015/2016, ktorá je určená žiakom II. stupňa základných škôl.

Svetový deň mokradí oslávime súťažami a ekovýchovnými programami  (01.02.2016 / SAŽP)

K oslavám Svetového dňa mokradí ( 2. február) sa pripoja aj rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Štátna ochrana prírody SR a Slovenská agentúra životného prostredia.

ZELENY SVET v znamení parkov a záhrad  (01.02.2016 / SAŽP)

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje 21. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET.

Kvalitu ovzdušia na Slovensku už SHMÚ meria s novou technikou  (27.01.2016 / MŽP SR)

Zlepšenie parametrov merania kvality ovzdušia, jeho mobility a informovanosť verejnosti o výsledkoch meraní – to bol cieľ projektu Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO).

MŽP bude pokračovať v odstraňovaní starých čiernych skládok  (27.01.2016 / MŽP SR)

Ministerstvo životného prostredia bude pokračovať v programe odstraňovania starých čiernych skládok. Samosprávy, ktorým sa nepodarilo skládky odstrániť úplne, budú môcť žiadať o dotáciu znova.

Medzinárodný rok mapy  (15.01.2016 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia sa pri príležitosti Medzinárodného roku mapy pripája k výzve Slovenskej kartografickej spoločnosti na záchranu historických máp.

Logá projektov + odkazy na stránky | Archív aktualít    

Facebook