Enviromagazin ETM 2015 Baner Dedina Roka 2015
MŽP SR Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    Environmentálny fond

Novinky a aktuality

5. výzva na predkladanie žiadostí o NFP  (09.10.2015 / SAŽP)

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo 5. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na sanáciu environmentálnych záťaží.

Enviróza - víťazov už poznáme!  (09.10.2015 / SAŽP)

V letných mesiacoch, kedy všetci školopovinní oddychovali, odborní pracovníci SAŽP usilovne pracovali na určení víťaza 2. ročníka školského programu Enviróza.

„Naj“ samosprávy národnej súťaže Európskeho týždňa mobility 2015  (07.10.2015 / SAŽP)

Vyhodnotenie ETM 2015 a slávnostne odovzdávanie ocenení národnej súťaže symbolicky ukončili včera (6. októbra 2015) v banskobystrickom hoteli Národný dom konferenciu Cyklistická doprava, ktorá bola zameraná na cyklistickú dopravu, cykloturistiku a udržateľnú mobilitu.

Odborníkov na vodné hospodárstvo je nedostatok, envirorezort to chce zmeniť  (07.10.2015 / MŽP SR)

Na Slovensku je nedostatok odborníkov v oblasti vodného hospodárstva.

Pozvánka na odborný seminár  (07.10.2015 / SAŽP)

Seminár sa týka výmeny informácií o najlepších dostupných technikách (BAT).

Nariadená opakovaná odborná príprava  (06.10.2015 / SAŽP)

Nariadená opakovaná odborná príprava je zameraná na prezentáciu nových právnych predpisov v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií na úrovni EÚ a SR, s osobitnou pozornosťou venovanou prílohe č. 1 k zákonu.

Súťažte v tvorbe karikatúr na tému Zelená domácnosť  (05.10.2015 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje súťaž o najlepší súbor karikatúr na tému Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky.

Dedinou roka 2015 je Spišský Hrhov v okrese Levoča  (28.09.2015 / SAŽP)

Spišský Hrhov je víťazom národnej súťaže Dedina roka 2015. Táto obec najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín.

Logá projektov + odkazy na stránky | Archív aktualít    

Facebook naj