Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Novinky a aktuality

Ekostopa SAŽP je pozitívna, Deň Zeme oslávime aktívne  (20.04.2017 / SAŽP)

Ekologická stopa SAŽP je pre našu planétu pozitívna, čo potvrdili výsledky nášho prieskumu. Vždy je však čo v oblasti ochrany našej planéty zlepšovať a preto si opäť chceme pripomenúť Deň Zeme aktívne.

Podpora z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny  (20.04.2017 / SAŽP)

Minister životného prostredia SR dňa 30. marca 2017 rozhodol o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017.

Konferencia KRAJINA - ČLOVEK - KULTÚRA 2017 v znamení zelenej infraštruktúry  (19.04.2017 / SAŽP)

SAŽP pripravuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene už XXI. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA.

Uzavreli sme súťaž EnvirOtázniky  (11.04.2017 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia včera, 10. apríla 2017, uzavrela možnosť riešenia úloh XII. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl - EnvirOtázniky.

SAŽP navštívila delegácia z Adžarskej autonómnej republiky Gruzínska  (06.04.2017 / SAŽP)

Študijná návšteva prijímateľských organizácií Gruzínska na Slovensku sa uskutočnila v rámci projektu financovaného prostredníctvom Slovak Aid - Podpora rozvoja poľnohospodárstva v ťažko dostupných horských oblastiach Gruzínska.

SAŽP vás pozýva na seminár zameraný na oblasť environmentálnych záťaží  (05.04.2017 / SAŽP)

Seminár, ktorý je naplánovaný na 23. mája 2017 v priestoroch Cikkerovej siene v historickej budove Radnice na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici, je určený širokej odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží (EZ).

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2017  (30.03.2017 / ASPEK)

ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku vyhlásila 6. ročník Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR 2017.

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017  (29.03.2017 / TASR)

SAŽP zorganizovala v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene a Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene IX. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine.

Prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka  (28.03.2017 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia a Spolok pre obnovu dediny vás pozývajú na semináre Prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka.

Logá projektov + odkazy na stránky | Archív aktualít    

Facebook