Enviromagazin Baner Dedina Roka 2015
MŽP SR Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    Environmentálny fond

Novinky a aktuality

Európska cena Natura 2000  (24.11.2015 / Odbor komunikácie MŽP SR)

Európska komisia vyhlásila tretie kolo prestížnej súťaže o cenu Natura 2000, ktorej cieľom je zviditeľniť a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ.

Pozvánka na workshop - Zelená infraštruktúra  (12.11.2015 / SAŽP)

Cieľ workshopu: Identifikovať možnosti budovania zelenej infraštruktúry na Slovensku s dôrazom na význam drevín v sídle i voľnej krajine.

Slovenská agentúra životného prostredia vzorom pre Moldavsko  (30.10.2015 / SAŽP)

SAŽP poskytla moldavskej delegácii, počas jej štvordňovej návštevy v Banskej Bystrici (27. 10. – 30. 10. 2015), informácie o postupe a procesoch spojených s vytváraním agentúry životného prostredia na Slovensku.

Víťazi Envirózy navštívili baňu aj akreditované ekologické laboratóriá  (28.10.2015 / SAŽP)

Žiaci Základnej školy s MŠ na ulici Komenského v Poprade, ktorí sú celkovými víťazmi dvoch ročníkov školskej outdoorovej súťaže Enviróza, si 27. októbra 2015 užili zaujímavú exkurziu.

Stredoeurópsky deň stromov oslavujeme 20. októbra  (20.10.2015 / SAŽP)

Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí v americkej Nebraske a postupne sa rozšírila do celého sveta.

Pozvánka na seminár k novele zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a súvisiacim predpisom  (16.10.2015 / SAŽP)

Ide o bezplatný seminár k schváleným novelám zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a príslušnej vyhlášky č. 183/2013 Z. z. S

Nariadená opakovaná odborná príprava  (14.10.2015 / SAŽP)

Nariadená opakovaná odborná príprava je zameraná na prezentáciu nových právnych predpisov v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií na úrovni EÚ a SR, s osobitnou pozornosťou venovanou prílohe č. 1 k zákonu.

Enviróza - víťazov už poznáme!  (09.10.2015 / SAŽP)

V letných mesiacoch, kedy všetci školopovinní oddychovali, odborní pracovníci SAŽP usilovne pracovali na určení víťaza 2. ročníka školského programu Enviróza.

„Naj“ samosprávy národnej súťaže Európskeho týždňa mobility 2015  (07.10.2015 / SAŽP)

Vyhodnotenie ETM 2015 a slávnostne odovzdávanie ocenení národnej súťaže v banskobystrickom hoteli Národný dom boli symbolicky súčasťou konferencie Cyklistická doprava (6. októbra 2015).

Logá projektov + odkazy na stránky | Archív aktualít    

Facebook naj