Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Novinky a aktuality

Uplynulo 69 rokov odkedy prehralo nielen životné prostredie  (22.02.2017 / MŽP SR)

Víťazný február 1948 predstavoval veľkú prehru aj pre životné prostredie na Slovensku. Bývalý režim podriadil „plneniu plánu na viac ako 100 percent“ všetko. A jednou z obetí budovania komunizmu je tak aj naša príroda.

Environmentálna značka Európskej únie – EU Ecolabel nám pomáha už štvrťstoročie  (13.02.2017 / SAŽP)

Od roku 1992 je tu pre nás, aby sme s dôverou kupovali výrobky a služby priateľskejšie k životnému prostrediu a k nám.

Do prípravy novej environmentálnej stratégie sa má možnosť zapojiť široká verejnosť  (13.02.2017 / MŽP SR)

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vypracuje novú Stratégiu environmentálnej politiky SR do roku 2030.

Inšpirujme sa udržateľnosťou  (08.02.2017 / SAŽP, CENIA)

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje spolu s Českou informačnou agentúrou životného prostredia – CENIA od 14. do 15. februára 2017 konferenciu Inspirujme se… s podtitulom udržitelností

My sa nevieme sťažovať nahlas - EGO versus EKO  (07.02.2017 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila spolu s partnermi XIX. ročník súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas.

Výzva envirorezortu v boji za čistejšie ovzdušie  (01.02.2017 / MŽP SR)

Za posledné dni vydal Slovenský hydrometeorologický ústav viacero výstrah a upozornení ohľadom zhoršenia kvality ovzdušia. Dôvodom je smog, ktorý trápi niektoré slovenské mestá a obce.

Deň mokradí venovaný ich významu pre znižovanie rizika prírodných pohrôm  (30.01.2017 / SAŽP)

Význam mokradí je úzko spojený s ich funkciami v ekosystéme, ktoré sú nepostrádateľné aj pre život človeka. V poslednom období vystupujú v súvislosti s klimatickými zmenami do popredia najmä protipovodňová a vodozádržná funkcia.

Prechod k zelenému hospodárstvu z pohľadu podnikateľskej sféry  (26.01.2017 / SAŽP)

Slovensko chce byť v strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo a nevyhnutná je aj spolupráca s podnikateľskou sférou.

Minister László Sólymos predstavil priority envirorezortu  (24.01.2017 / MŽP SR )

Nadviazať na úspešné predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie za oblasť životného prostredia a podporovať projekty, ktorých cieľom je zelenšie a čistejšie Slovensko.

Logá projektov + odkazy na stránky | Archív aktualít    

Facebook