Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Novinky a aktuality

Kreatívni Tatranskí rytieri sa pustili do ekologických aktivít  (23.03.2017 / Essence communications, SAŽP)

Do environmentálneho projektu Tatranskí rytieri, ktorého odborným garantom je SAŽP, sa zapojilo už 300 školských tried.

123 poslancov schválilo obmedzenie spotreby plastových tašiek  (23.03.2017 / MŽP SR)

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili novelu zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá spoplatní ľahké plastové tašky pri nákupoch s účinnosťou od 1. januára 2018.

Na výstave Voda predstaví SAŽP kampaň Riadim vodu  (22.03.2017 / SAŽP)

Súčasťou tradičného veľtrhu CONECO - RACIOENERGIA je tento rok už v poradí štvrtá výstava VODA ( 22. - 25. 3. 2017).

Vyhlásenie súťaže Dedina roka  (21.03.2017 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017.

Svetový deň vody 2017  (17.03.2017 / SAŽP)

Svetový deň vody (22. marec) sa oslavuje od roku 1993, v súlade s odporúčaniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji.

Ocenili aktivity SAŽP v oblasti udržateľnej mobility  (17.03.2017 / SAŽP)

Inštitút verejnej dopravy ocenil aktivity Slovenskej agentúry životného prostredia v oblasti udržateľnej mobility.

Hypericum 2017  (17.03.2017 / SAŽP)

Stredisko Environmentálnej výchovy (SEV) SAŽP Dropie organizuje už 18. ročník envirosúťaže Hypericum 2017.

Právne myslenie a logika  (15.03.2017 / SAŽP)

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje program akreditovaného vzdelávania Právne myslenie a logika.

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017  (13.03.2017 / SAŽP)

SAŽP organizuje v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene a Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene IX. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine.

EMAS Awards 2017  (13.03.2017 / SAŽP)

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie vyhlásila EMAS Awards 2017. Ide o najprestížnejšie ocenenie v oblasti environmentálneho manažérstva.

Logá projektov + odkazy na stránky | Archív aktualít    

Facebook