Kancelária generálneho riaditeľa

Kancelária vedie sekretariát generálneho riaditeľa, zabezpečuje asistenčné služby pre generálneho riaditeľa, zástupcu generálneho riaditeľa a riaditeľov sekcií. Koordinuje prípravu materiálov do Porady vedenia MŽP SR, porady vedenia SAŽP a riaditeľov sekcií. Eviduje a vybavuje žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Kontakty:

Alica Nagyová Bc.
asistent generálneho riaditeľa 
Kancelária GR 
alica.nagyova@sazp.sk
048 4374111, 0918 898050
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Kancelária generálneho riaditeľa 

Eva Viglašská
asistent riaditeľa sekcie environmentalistiky a riadenia projektov 
eva.viglasska@sazp.sk
048 4374171, 0915 595183
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov