Kancelária generálneho riaditeľa

Kancelária vedie sekretariát generálneho riaditeľa, zabezpečuje asistenčné služby pre generálneho riaditeľa, zástupcu generálneho riaditeľa a riaditeľov sekcií. Koordinuje prípravu materiálov do Porady vedenia MŽP SR, porady vedenia SAŽP a riaditeľov sekcií. Eviduje a vybavuje žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Kontakty:

 

Veronika Beňadiková
vedúca kancelárie GR 
veronika.benadikova@sazp.sk
048 4374111, 0905 497288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Kancelária generálneho riaditeľa  

 

Petra Jakubová
výkonná asistentka GR 
Ústredie 
petra.jakubova@sazp.sk
048 4374120, 0918 898 050
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Kancelária GR  

Vytlačiť
Navigácia: