Hlavnou úlohou odboru ekonomiky je finančné plánovanie a rozpočtovanie prostriedkov pre zabezpečenie chodu organizácie, ich prerozdeľovanie a sledovanie ich čerpania. Zameriava sa tiež na vysporiadanie finančných vzťahov, daňovú oblasť a zúčtovanie z projektovej činnosti.

Odbor ekonomiky plní nasledovné činnosti:

 • zhromažďuje ekonomické údaje pre výkazníctvo a analytickú činnosť sekcií SAŽP;
 • zabezpečuje zber a spracovanie účtovných dokladov a ich zaúčtovanie;
 • zabezpečuje pokladničné operácie – vedenie pokladne;
 • zabezpečuje styk s dotačnou bankou VÚB a.s. na výbery a odvody hotovostí;
 • zodpovedá za dodržiavanie interných predpisov a výkon predbežnej finančnej kontroly za delegovanú oblasť ekonomických činností centra;
 • vypracúva návrhy základných interných predpisov SAŽP v organizačne vyčlenenej oblasti;
 • spolupodieľa sa na tvorbe rozpočtu SAŽP;
 • zabezpečuje činnosti v oblasti financovania a rozpočtu;
 • zabezpečuje činnosti v oblasti účtovníctva;
 • vykonáva finančné operácie SAŽP;
 • vykonáva finančné manažovanie a zúčtovanie projektov.

 

 Kontakty:

Jana Krajčová Ing.
vedúci odboru 
Odbor ekonomiky 
jana.krajcova@sazp.sk
048 4374124
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Zuzana Fortiaková
všeobecný účtovník 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fortiakova@sazp.sk
048 4374121, 0915 595198
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Eva Koreňová
rozpočtár 
Odbor ekonomiky 
eva.korenova@sazp.sk
048 4374148
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Zdenka Kováčiková Ing.
všeobecný účtovník 
Odbor ekonomiky 
zdenka.kovacikova@sazp.sk
048 4374128
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Ján Majer Ing.
manažér projektov a daní 
Odbor ekonomiky 
jan.majer@sazp.sk
048 4374148
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Andrea Očenášová Mgr.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
andrea.ocenasova@sazp.sk
048 4374125
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Lucia Olejová
ekonomický zamestnanec v pokladni 
Odbor ekonomiky 
lucia.olejova@sazp.sk
048 4374123
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky 
Zuzana Oterová Ing.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
zuzana.oterova@sazp.sk
048 4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Daniela Slančíková DiS
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
daniela.slancikova@sazp.sk
048 4374125
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky