Odbor právnych služieb

Odbor právnych služieb zabezpečuje podávanie návrhov, vyjadrení, žalôb a opravných prostriedkov v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, správneho a exekučného práva. Vyhotovuje, spracováva a pripomienkuje zmluvy v oblasti pracovného, obchodného a občianskeho práva a poskytuje právne poradenstvo ostatným zložkám SAŽP.

Kontakty:

Lucia Cabanová Mgr.
právnik 
Odbor právnych služieb 
lucia.cabanova@sazp.sk
048 4374117
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  

Vytlačiť
Navigácia: