Oddelenie metodiky, IMS a projektového riadenia

Oddelenie zabezpečuje nasledovné činnosti:

  • metodická príprava a koordinácia plnenia a realizácie Plánu hlavných úloh SAŽP,
  • koordinácia pripomienkových konaní,
  • komunikácia so zriaďovateľom v oblasti svojej činnosti,
  • riadenia a administrácia projektovej činnosti v pôsobnosti celej agentúry,
  • koordinácia integrovaného  systému manažérstva v SAŽP.

 

Kontakty:

Andrea Mrenicová Ing.
špecialista manažérskych systémov 
andrea.mrenicova@sazp.sk
048 4374295, 0908 925330
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov