Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov

Sekretariát riaditeľa sekcie environmentalistiky a riadenia porjektov zabezpečuje najmä tieto činnosti:

  • zabezpečuje informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu sekretariátu riaditeľa sekcie, organizuje jeho denný program, návštevy, porady,
  • zabezpečuje informačný tok medzi jednotlivými odbormi najmä v oblasti administrácie písomností,
  • zabezpečuje koordináciu internej a externej komunikácie pracovníkov sekcie,
  • kontroluje plnenie úloh sekcie zadaných vedením SAŽP,
  • zabezpečuje riadnu evidenicu/archiváciu záznamov sekcie v zmysle registratúrneho poriadku SAŽP, vedie záznamy , protokoly, prehľady a iné súbory informácií sekcie.

 

Kontakty:

Eva Viglašská
asistent riaditeľa sekcie environmentalistiky a riadenia projektov 
eva.viglasska@sazp.sk
048 4374171, 0915 595183
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov