Zástupca generálneho riaditeľa pre informatizáciu a spoluprácu