Podlimitná zákazka: NÁKUP A DODÁVKA 2 OSOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Informácie podľa §41 odst.1:

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Správa o zákazke v zmysle § 21 ods.2 a 3 ZVO

zverejnené: 29.11.2013, kritériá: 13.1.2014


Podlimitná zákazka: ZABEZPEČENIE LETENIEK A UBYTOVANIA PRE ZAMESTNANCOV SAŽP PRI ZAHRANIČNÝCH SLUŽOBNÝCH CESTÁCH VRÁTANE SÚVISIACICH SLUŽIEB

Informácie podľa §41 odst.1:

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Správa o zákazke v zmysle § 21 ods.2 a 3 ZVO

zverejnené: 3.1.2014, kritériá: 13.1.2014

 

ostatné ukončené podlimitné zákazky:

http://old.sazp.sk/public/index/go.php?id=2274


 

Vytlačiť