Zákazky s nízkou hodnotou 2019

Zadávanie zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je rovná alebo vyššia ako 15 000 EUR – OP KŽP

1. Komplexná kreatívna produkcia TV a rádio spotov (voda a sucho)

1. Komplexná kreatívna produkcia TV a rádio spotov (voda a sucho)

Dátum zverejnenia: 02.01.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 10.01.2019 do 12.00 hod.

2. Prieskum verejnej mienky v rámci znalosti a povedomia o problematike sucha na území Slovenska

2. Prieskum verejnej mienky v rámci znalosti a povedomia o problematike sucha na území Slovenska

Dátum zverejnenia: 02.01.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 10.01.2019 do 12.00 hod.

3. Altánok s trstinovou strechou

3. Altánok s trstinovou strechou

Dátum zverejnenia: 23.01.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 31.01.2019 do 13.00 hod.

5. Právne služby

5. Právne služby

Dátum zverejnenia: 20.03.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 03.04.2019 do 13,00 hod.

6.  Zabezpečenie online mediálneho priestoru pre mediálnu kampaň OP KŽP

6. Zabezpečenie online mediálneho priestoru pre mediálnu kampaň OP KŽP

Dátum zverejnenia: 08.04.2019 Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2019 do 13,00 hod.