Vedenie SAŽP

Generálny riaditeľ SAŽP

Richard Müller RNDr., PhD.
generálny riaditeľ SAŽP 
richard.muller@sazp.sk
048 4374111, 0908 743618
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Zástupca generálneho riaditeľa pre environmentalistiku

Michal Klaučo RNDr. PhD.
zástupca generálneho riaditeľa pre environmentalistiku, poverený zastupovaním riaditeľa SERP 
michal.klauco@sazp.sk
048 4374130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Michal Klaučo RNDr. PhD.
zástupca generálneho riaditeľa pre environmentalistiku, poverený zastupovaním riaditeľa SERP 
michal.klauco@sazp.sk
048 4374130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Sekretariát:
Sekretariát riaditeľa sekcie environmentalistiky a riadenia projektov,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

 

Sekcia fondov Európskej únie

Karol Gulčík Ing.
riaditeľ sekcie fondov EÚ 
karol.gulcik@sazp.sk
0906 314100
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  

Sekretariát:
Sekretariát riaditeľa sekcie fondov Európskej únie,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4

 

Sekcia ekonomiky a prevádzky

Gabriela Karovičová Ing.
riaditeľka sekcie 
gabriela.karovicova@sazp.sk
048 4374140, 0917 707929
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

 

Sekcia environmentálnej informatiky

Daniel Kubinský RNDr. PhD.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
daniel.kubinsky@sazp.sk
048 4374149
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Vytlačiť