Vedenie SAŽP

Generálny riaditeľ SAŽP

Matej Ovčiarka Ing.
generálny riaditeľ SAŽP 
matej.ovciarka@sazp.sk
048 4374 111
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Zástupca generálneho riaditeľa pre environmentalistiku

Michal Klaučo RNDr. PhD.
zástupca generálneho riaditeľa pre environmentalistiku 
michal.klauco@sazp.sk
048 4374130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Andrej Švec Ing.
riaditeľ sekcie environmentalistiky a riadenia projektov 
andrej.svec@sazp.sk
048 4374172, 0917 453327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 

Sekretariát:
Sekretariát riaditeľa sekcie environmentalistiky a riadenia projektov,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

 

Sekcia fondov Európskej únie

Karol Gulčík Ing.
riaditeľ sekcie fondov EÚ 
karol.gulcik@sazp.sk
0906 314100, 0908 743 618
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 

Sekretariát:
Sekretariát riaditeľa sekcie fondov Európskej únie,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4

 

Sekcia ekonomiky a prevádzky

Anna Hriňová Ing.
riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky 
anna.hrinova@sazp.sk
048 4374140
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

 

Sekcia environmentálnej informatiky

Daniel Kubinský RNDr. PhD.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
daniel.kubinsky@sazp.sk
048 4374149
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 

Sekretariát:

Kancelária generálneho riaditeľa, Tajovského 28, 
975 90 Banská Bystrica

Vytlačiť