screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 21-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne. Enviromagazín je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia: Národný projekt: Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. 
Hlavná téma Enviromagazínu č. 6 je zameraná na dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky ako cesty k uplatňovaniu ekoinovácií, ktoré  sú hnacou silou „zeleného rastu”  a prispievajú k  ekonomickému rozvoju krajín. Súčasťou hlavnej témy sú aj informácie o využití ekoinovácií v praxi na Slovensku, o ktorých sa diskutovalo na premiérovom ročníku konferencie Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia - Ekoinovačné fórum.

V rubrike SK PRES opäť nájdete informácie o tom najdôležitejšom, čo sa za uplynulé obdobie udialo počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v envirooblasti. Nechýba ani úvodná informácia o  2. zasadnutí strán Rámcového dohovoru o zmene klímy (COP22) v marockom Marrákeši, v rámci ktorého sa uskutočnilo aj 12. stretnutie členských strán Kjótskeho protokolu (CMP12) a, najmä, prvé zasadnutie strán Parížskej dohody (CMA1). Dozviete sa aj výsledky Rady ministrov životného prostredia a zmeny klímy v Luxemburgu, kde sa diskutovalo o  širokej škále problematík od emisií zo sektorov nezaradených v systéme Európskej únie ETS, cez problematiku vôd, biodiverzity a zelenej ekonomiky.

V rubrike Enviroslovensko sa dočítate aj kto si odniesol Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016, kto je držiteľom Národnej ceny ETM 2016 a o čom sa diskutovalo na konferencii Životné prostredie miest. Zaujímavé informácie nájdete aj v príspevku o stave Národnej prírodnej rezervácie Príboj, ktorá patrí spolu s Ponickou Dúbravou k najstarším chráneným územiam na Slovensku. V rubrike Envirorelax vás pozývame spoznávať gotický a travertínový Spiš.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.6 / 2016

MŽP

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 2016