screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 21-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne. Enviromagazín je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia: Národný projekt: Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. 
Hlavná téma Enviromagazínu číslo 5 je venovaná prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, ktoré má podľa štátneho tajomníka MŽP SR Borisa Suska nesmierny význam a „preto musí jeho ochrana patriť medzi najvyššie priority štátu“. Prírodnému a kultúrnemu dedičstvu (nielen) Slovenska, jeho rôznym podobám a právnym formám ochrany, je venovaný aj rozhovor s Janou Durkošovou zo sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP SR.  V hlavnej téme nájdete aj informácie o Dohovore o ochrane svetového a prírodného dedičstva a o kultúrnom a prírodnom dedičstve Slovenska, ktoré je zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO, o Európskej sústave chránených území Natura 2 000, o Ramsarských lokalitách v systéme chránených území Slovenska a o našich Biosférických rezerváciách. Zástupcovia slovenských geoparkov pre vás  zmapovali ich tohtoročné aktivity a ponúkame vám aj príspevok o Dňoch Európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré mali tento rok podtitul Pamiatky a my. Medzi vzácne pamiatky Slovenska patrí aj osem drevených historických kostolov zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO a na našich stránkach vám bližšie predstavíme jeden z nich – rímskokatolícky kostol Františka z Assisi v Hervartove.
Pokračujeme aj v mapovaní aktivít envirorezortu počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, pričom v aktuálnom vydaní sa dočítate aj o niektorých pozitívnych výsledkoch tohto snaženia. K takým najvýznamnejším patrí urýchlená ratifikácia Parížskej dohody EÚ, ale aj odštartovanie Bratislavského procesu pre zelenú ekonomiku. Na stránkach Enviromagazínu sa dozviete aj o tom ako zabodoval v Európskej cene obnovy dediny Spišský Hrhov a o snahe Trenčianskeho kraja stať sa zelenou župou. Zaujímavé informácie vám sprostredkujú aj  článok o manažmentových opatreniach pre modráčika čiernoškvrnného a pokračovanie príspevku o Národnej prírodnej rezervácii Šúr.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.5 / 2016

MŽPMŽP

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 2016