screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 21-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne. Enviromagazín je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.
Hlavná téma aktuálneho vydania je venovaná prvému predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, agende a prioritám z neho vyplývajúcim pre Ministerstvo životného prostredia SR.  V Enviromagazíne sa dočítate, ako vníma túto zodpovednosť a zároveň príležitosť zviditeľniť našu krajinu a prácu našich ľudí vedenie envirorezortu na čele s ministrom Lászlom Sólymosom a aké prioritné témy bude ministerstvo riešiť počas nasledujúceho polroka. Príspevkom Slovenskej agentúry životného prostredia do týchto aktivít bude medzinárodná konferencia T2gE - Prechod na zelené hospodárstvo, ktorá je vlajkovým podujatím MŽP SR v rámci predsedníctva v Rade EÚ. Prinášame aj ďalšie informácie o skládkach gudrónov v katastroch obcí Nemecká a Dubová v druhej časti článku Gudróny verzus životné prostredie. Dozviete sa aj, kto si za svoju záslužnú enviroprácu odniesol v tomto roku Cenu ministra životného prostredia a  vrátime sa aj k víťazným filmom MFF Ekotopfilm a Envirofilm 2016.  Dúfame, že vás zaujmú aj informácie o projekte zameranom na obnovu pôvodného koryta rieky Morava, infoservis z Operačného programu Kvalita životného prostredia, či pozvánka spoznávať poklady malého Dunaja.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.3 / 2016

baner

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 2016