screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 21-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne. Enviromagazín je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.
 Hlavná téma aktuálneho vydania je venovaná Medzinárodnému festivalu Ekotopfilm- Envirofilm 2016, ktorý podľa predsedu poroty Brucea Bucklina  neprináša prostredníctvom filmov a sprievodných podujatí len informácie o zásadných environmentálnych témach, ale čo je najdôležitejšie ponúka aj riešenia ako im čeliť. Súčasťou hlavnej témy sú základné informácie o festivale, program filmov a sprievodných podujatí, ale aj predstavenie top filmov a hosťa podujatia.

V najnovšom Enviromagazíne nájdete aj rozhovor s ministrom životného prostredia Láslom Sólymosom, ktorý je venovaný prioritám rezortu v tomto volebnom období. Zhrnuli sme pre vás aj informácie z Programového vyhlásenia vlády z časti zameranej na environmentálnu politiku. Okrem príspevkov o aktuálnom dianí v envirorezorte nájdete na našich stránkach aj prvú časť príspevku Gudróny verzus životné prostredie, ktorý je venovaný sanácii skládky gudrónov v kameňolome Srdce v Devínskej Novej Vsi. Zaujímavé informácie prinášame aj o ochrane a využívaní starých a krajových odrôd ovocných stromov a o rašeliniskách Hornej Oravy. V rubrike Envirorelax vás pozývame na Muránsky hrad, kde panuje súlad medzi históriou a prírodou.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.2 / 2016

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 2016