Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky

(vydané MŽP SR na základe § 33b zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákonov NR SR č. 211/2000 Z.z. a č. 205/2004 Z.z.)

v slovenskom jazyku:
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1995
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1996
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1997
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1998
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1999
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2000
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2001
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2002
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2003

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2004

 

in english:

State of the Environment Report of the Slovak Republic, 1997

State of the Environment Report of the Slovak Republic, 1998

State of the Environment Report of the Slovak Republic, 1999

State of the Environment Report of the Slovak Republic, 2000

State of the Environment Report of the Slovak Republic, 2001
State of the Environment Report of the Slovak Republic, 2003

 


Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky podľa kauzálneho reťazca D-P-S-I-R (Hnacia sila „D“-Tlak „P“-Stav „S“-Dopad „I“-Odozva „R“)

 

Správa o stave životného prostredia podľa D-P-S-I-R reťazca

 


Informačné brožúry o vývoji životného prostredia v Slovenskej republike

 

v slovenskom jazyku:

Životné prostredie Slovenskej republiky v rokoch 1993-2003
Životné prostredie Slovenskej republiky v rokoch 1993-2003 v kocke

 

in english:

Environment of the Slovak Rebublic in 1993-2003
Environment of the Slovak Rebublic in 1993-2003 in Focus

 


Regionálne správy o stave životného prostredia

1997: Správa o stave životného prostredia Prešovského kraja za rok 1997
1998:
Správa o stave životného prostredia Žilinského kraja za rok 1998
Správa o stave životného prostredia Trenčianskeho kraja za rok 1998
2002:
Správa o stave životného prostredia Bratislavského kraja k roku 2002
Správa o stave životného prostredia Banskobystrického kraja k roku 2002
Správa o stave životného prostredia Košického kraja k roku 2002
Správa o stave životného prostredia Nitrianskeho kraja k roku 2002
Správa o stave životného prostredia Prešovského kraja k roku 2002
Správa o stave životného prostredia Trenčianskeho kraja k roku 2002
Správa o stave životného prostredia Trnavského kraja k roku 2002
Správa o stave životného prostredia Žilinského kraja k roku 2002
Porovnanie indikátorov ŽP v krajoch SR k roku 2002

Trvalo-udržateľný rozvoj Slovenskej republiky
v slovenskom jazyku:

Národná správa o trvalo udržateľnom rozvoji v Slovenskej republike (Správa RIO+10)

 

Indikátory trvalo udržateľného rozvoja (TUR) SR na národnej úrovni

 

in english:

The National Report of the Slovak Republic on Sustainable Development (RIO+10 Report)