Podmod.gif (13903 bytes)

PROGRAM OBNOVY DEDINY
NA SLOVENSKU

 

     Základné informácie o programe

 

wpe11.jpg (12216 bytes)wpeD.jpg (11440 bytes)03.jpg (91133 bytes) AKTUÁLNE:
WB00955_.GIF (255 bytes)

Program obnovy dediny 2010

 

Usmernenie k Programu obnovy dediny platné na rok 2010

 

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie - elektronický formulár pre MS Office

 

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie - elektronický formulár pre Open Office

 

Manuál: Ako postupovať pri vypĺňaní formulára

 

Kontaktné pracoviská poradcov SAŽP pre POD

   
WB00955_.GIF (255 bytes)

Súťaž Dedina roka 2009

 

                                                      

 

Slovenská agentúra životného prostredia pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR, s podporou Environmentálneho fondu a v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska zorganizovali

5. ročník celoslovenskej súťaže  Dedina roka 2009

Víťazom súťaže Dedina roka 2009 sa stala obec Dobrá Niva (okres Zvolen)

Výsledky súťaže

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční začiatkom novembra vo víťaznej obci.

 

Partneri súťaže v hodnotení:

 

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI)

Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA) Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)  Národné osvetové centrum (NOC)

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT)

samosprávne kraje

 

Partneri súťaže:

 
  DEXIA banka Slovensko a.s.

TERRA GRATA n.o.

mediálny partner

týždenník Farmár

mediálny partner

internetové rádio Janko Hraško mediálny partner

 

Konferencia k implementácii Programu obnovy dediny na Slovensku a k súťaži Dedina roka "Ako ďalej, dedina..."

 

 

WB00955_.GIF (255 bytes)

Program obnovy dediny 2009

 

 

 

Zoznam obcí a mikroregiónov schválených pre pridelenie dotácie

 

Dokumenty potrebné k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie a pre záverečné zúčtovanie dotácie z POD 2009:

Príloha č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

Usmernenie pre príjemcov dotácie z POD 2009

 

 

WB00955_.GIF (255 bytes)

Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny 2008

 

Obrovský úspech slovenského vidieka v Európe - výsledky súťaže

WB00955_.GIF (255 bytes)

4. ročník celoslovenskej súťaže  Dedina roka 2007

 

Výsledky súťaže

Tlačová správa k priebehu a výsledkom súťaže

Slávnostné odovzdávanie ocenení v Liptovskej Tepličke  

  Konferencia Cesta slovenskej dediny do Európy
 
  ZAUJÍMAVOSTI:
WB00955_.GIF (255 bytes) Inšpirácie pre obnovu dediny
WB00955_.GIF (255 bytes) Európska cena obnovy dediny 2006 - slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, Nemecko
WB00955_.GIF (255 bytes) Výsledky súťaže o Európsku cenu obnovy dediny 2006
WB00955_.GIF (255 bytes) Program obnovy dediny 1998 - 2006 - súhrnné štatistiky
WB00955_.GIF (255 bytes) Európska škola obnovy dediny
WB00955_.GIF (255 bytes) Inšpiračná škola vidieka 2006 v mikroregióne Južné Sitno
WB00955_.GIF (255 bytes) Súťaž Dedina roka 2005 - slávnostné vyhlásenie výsledkov v obci Vlachovo
WB00955_.GIF (255 bytes) Školy obnovy vidieka po rozšírení EÚ - konferencia
WB00955_.GIF (255 bytes) Inšpiračná škola vidieka - pilotný projekt
WB00955_.GIF (255 bytes) Európska cena obnovy dediny 2004 - slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
WB00955_.GIF (255 bytes) Výsledky súťaže o Európsku cenu obnovy dediny 2004
WB00955_.GIF (255 bytes) Výstava Dovolenka na vidieku
WB00955_.GIF (255 bytes) Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Dedina roka 2003
WB00955_.GIF (255 bytes) Zahraničná študijná cesta "Obnova dediny a rozvoj vidieka" Modrá, Česká republika, 2003
WB00955_.GIF (255 bytes) Odborný seminár "Obnova a revitalizácia krajiny, vidiecka architektúra, účasť občanov v Programe obnovy dediny" , 2002
   
  PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY:
   
WB00955_.GIF (255 bytes) Program obnovy dediny 2008
WB00955_.GIF (255 bytes) Program obnovy dediny 2007
WB00955_.GIF (255 bytes) Program obnovy dediny 2006
WB00955_.GIF (255 bytes) Program obnovy dediny 2005
WB00955_.GIF (255 bytes) Program obnovy dediny 2004
WB00955_.GIF (255 bytes) Program obnovy dediny 2003
WB00955_.GIF (255 bytes) Program obnovy dediny 2002
WB00955_.GIF (255 bytes) Program obnovy dediny 2001
WB00955_.GIF (255 bytes) Program obnovy dediny 2000
WB00955_.GIF (255 bytes) Program obnovy dediny 1999
WB00955_.GIF (255 bytes) Program obnovy dediny 1998
   
 
 
       
Posledná aktualizácia: 16.07.2008 webmaster@sazp.sk, zodpovedná za obsah: cimerman@sazp.sk