Starostlivosť o krajinu

Starostlivosť o krajinu

Krajinné plánovanie je cieľavedomá činnosť smerujúca k zvyšovaniu kvality k obnove alebo k tvorbe krajiny.