SAŽP sa podieľa na príprave a organizačnom zabezpečení seminárov, konferencií či školení v oblasti environmentálnych škôd.

  • vzor: seminár XYZ
Vytlačiť