ŠIKOVNÍČEK

Poslanie súťaže: Zvyšovať environmentálne povedomie o ochrane životného prostredia prostredníctvom jednoduchých a praktických návodov uverejňovaných v časopise Šikovníček. Úlohou škôl a rodín je vytvoriť ekologicky akceptovateľným spôsobom originálne výrobky.
Výhercovia získajú zaujímavé vecné alebo knižné ceny. Súťaž sa realizuje v spolupráci so spoločnosťou Versa Media, s. r. o. Cieľová skupina: rodiny, deti materských škôl a žiaci I. stupňa základných škôl

 

Vytlačiť