Múdra príroda 2018

Múdra príroda 2018

Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR vyhlasujú  6. ročník literárnej súťaže  Múdra príroda.
V tomto roku je súťaž určená pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike.

Cieľom tohto ročníka Múdrej prírody je vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu slovného opisu, či humornej príhody, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali spomínaným katastrofám, ktoré spôsobujú zmeny klímy. Prostredníctvom literárnych diel upozorniť na dôležitú funkciu  prírody, každej zložky životného prostredia na našej planéte a vzbudiť pocit úcty, či pokory voči nej.

Vyhlásenie súťaže: 20. november 2017
Uzávierka súťaže:   16. február 2018
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien: máj 2018

Informácie o súťaži

Vytlačiť