Veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

Poslaním „ŠIŠKY“ je na jeseň každého roku rozsievať poznatky, nápady a materiály na poli environmentálnej výchovy, a to prostredníctvom aktívnej výmeny skúseností. Je určená pre učiteľov, koordinátorov, odborníkov a všetkých priaznivcov environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor na prezentáciu vlastných projektov, aktivít a pomôcok. Fórum pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce štátnych a mimovládnych organizácií.
 
 

Envirominimum

Envirominimum vzdelávací program zameraný na zvyšovanie environmentálneho povedomia pedagógov. Jeho hlavným cieľom je zvyšovanie kvalifikácie a rozvíjanie didaktických zručností pedagógov prostredníctvom konkrétnych príkladov praktických aktivít.