Environmentálna značka EÚ

 

Európsku environmentálnu značku „Environmentálna značka EÚ“ udeľuje MŽP SR výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené environmentálne kritériá podľa Rozhodnutia Európskej komisie pre príslušnú skupinu produktov.

Celkový vzhľad značky EÚ a spôsoby používania značky sa riadia presnými pravidlami a pokynmi, ktoré vychádzajú z článku 9 a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ.

 Podrobné informácie o schéme označovania produktov v Európskej únii nájdete na  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

 

Kompletný zoznam produktov so značkou EÚ a ich držiteľov uvádza oficiálna databáza na http://ec.europa.eu/ecat

 

 

 

Fotogaléria

Vytlačiť