Význam SCP

V dôsledku mnohých globálnych problémov a ekonomických kríz je spoločnosť nútená osvojiť si udržateľnejší spôsob života, predovšetkým v podobe zníženia intenzity a objemu aktuálne využívaných prírodných zdrojov a snahou o dosiahnutie nízko-uhlíkovej spoločnosti a ekologického „zeleného“ hospodárstva. SCP sa okrem hlavného zámeru, oddeliť ekonomický/hospodársky rast od poškodzovania životného prostredia, snaží dosiahnuť dlhodobý udržateľný rozvoj znížením budúcich environmentálnych, ekonomických a sociálnych nákladov, posilnením hospodárskej konkurencieschopnosti a poklesom chudoby.