Semináre 

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR si Vás dovoľujú srdečne pozvať na odborný seminár, spojený s praktickými príkladmi v oblasti zeleného verejného obstarávania, s názvom

„Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu“.

Cieľom seminára je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania, prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť environmentálne značky a ukázať príklady z praxe ako inšpiráciu.

Program seminára si môžete stiahnuť TU.

V prípade záujmu o účasť na ktoromkoľvek seminári, kontaktujte adriana.mancuskova@sazp.sk

Miesto konania a termín seminárov:

 

 Termín konania  Miesto konania
24.5.2017 Technická univerzita v Košiciach,
Letná 9,
Košice
7. 6. 2017

UMB Banská Bystrica
Tajovského 40
Banská Bystrica

13.9.2017

SAŽP
Grösslingova 35
Bratislava

20.9.2017

Lesy SR, OZ Žilina
Nám. M. R. Štefánika 1,
Žilina

 

 

 

Bližšie informácie k seminárom nájdete v prílohách.

 

Prílohy