Semináre 

Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR Vás v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie srdečne pozývajú na bezplatný odborný seminár s názvom:

„Zelené verejné obstarávanie“

Cieľom seminára je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania, prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť podporné nástroje zeleného verejného obstrávania a ukázať príklady na inšpiráciu.

 

V prípade záujmu o účasť na ktoromkoľvek seminári, kontaktujte adriana.vitekova@sazp.sk

 

Miesto konania a termín seminárov:

 

 Termín konania  Miesto konania Pozvánka Prihláška
22.5.2018

Bratislava

SAŽP

Grösslingova 35, 811 09 Bratislava

BA

BA

24.5.2018

Banská Bystrica

SAŽP

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

 BB  BB
29.5.2018

Trenčín

Úrad TSK

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 TN  TN
6.6.2018

Košice

Miestny úrad MČ Košice - Západ

Trieda SNP 39, 040 11 Košice

 KE  KE

 

 

Vytlačiť