Prevencia závažných priemyselných havárií

Prevencia závažných priemyselných havárií

Prevencia závažných priemyselných havárií

Prevencia závažných priemyselných havárií je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažných priemyselných havárií.

 

V Slovenskej republike je táto problematika komplexne riešená zákonom č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou vyhláškou č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktivity SAŽP v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Viac informácií o prevencii závažných priemyselných havárií nájdete tu.

Aktuality

Čítajte viac tu.

Kontaktné osoby

Margita Galková RNDr.
špecialista PZPH 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
margita.galkova@sazp.sk
048 4374166, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Jozef Vengrin Ing.
špecialista PZPH 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
jozef.vengrin@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Vytlačiť