Regionálne centrum Bazilejského dohovoru

Pomáha krajinám strednej a východnej Európy s implementáciou princípov Bazilejského dohovoru. Svoju aktívnu činnosť začalo v roku 1997 a odvtedy zorganizovalo okolo tridsať regionálnych workshopov, koordinovalo národné a regionálne projekty a inú poradenskú činnosť pre tieto krajiny. Centrum sa pravidelne zúčastňuje na spolupráci medzi regionálnymi centrami Bazilejského a Štokholmského dohovoru.

Bazilejský dohovor o cezhraničnej preprave nebezpečných odpadov a ich zneškodnení má tri hlavné ciele:

  • minimalizovať tvorbu nebezpečného odpadu
  • zneškodňovať odpad čo najbližšie k miestu kde vznikol
  • minimalizovať cezhraničnú prepravu nebezpečného odpadu

Dva hlavné piliere Bazilejského dohovoru sú:

  • kontrolný systém cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu
  • environmentálne vhodné zneškodnenie nebezpečného odpadu

Ďalšie informácie o činnosti Regionálneho centra Bazilejského dohovoru nájdete tu.

Dana Lapešová RNDr.
vedúci Regionálneho centra Bazilejského dohovoru 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD 
dana.lapesova@sazp.sk
02/32 131 617
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Martin Jakuš Ing.
špecialista na odpadové hospodárstvo 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD 
martin.jakus@sazp.sk
02/32 131 615
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 

Ivana Jašíková Ing.
projektový manažér Regionálneho centra BD 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD 
ivana.jasikova@sazp.sk
02/32 131 627
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09