Informačné semináre pre prijímateľov NFP k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Informačné semináre pre prijímateľov NFP k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na programové obdobie 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre územie Košického a Trenčianskeho kraja zorganizovali INFORMAČNÉ SEMINÁRE k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Účastníci seminárov získali všetky potrebné informácie k efektívnej implementácii projektov v rámci OP KŽP.

 

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA V KOŠICIACH:

19. september 2018 (streda) od 08:00 hod.
Budova Knižnice Jána Bocatia, Konferenčná miestnosť (1. posch.),Hviezdoslavova 5, Košice

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA V TRENČÍNE:

20. september 2018 (štvrtok) od 08:00 hod.
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, Kongresová sála (1. posch.), K dolnej stanici 20 A, Trenčín

 

 

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

Prílohy

    Fotogaléria

    Vytlačiť