Informačný seminár pre prijímateľov NFP k mzdovým projektom

Informačný seminár pre prijímateľov NFP k mzdovým projektom
 
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v programovom období 2014 – 2020 zorganizovala v apríli 2019 INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV NFP. Cieľom seminára bolo poskytnúť prijímateľom NFP najnovšie poznatky a skúsenosti, poukázať na kritické oblasti implementácie mzdových výdavkov a vytvoriť priestor pre riešenie individuálnych požiadaviek s kompetentnými zástupcami SAŽP.
 

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA:

02. apríl 2019 (utorok), od 09:00 hod.
Budova Vodohospodárskej výstavby, zasadacia miestnosť č. 601 (6. posch.),Karloveská 2, Bratislava

 


 


 

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť