Informačný seminár pre prijímateľov NFP

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v programovom období 2014 – 2020 zrealizovala vo februári 2019  INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV NFP. Cieľom seminára bolo poskytnúť prijímateľom NFP najnovšie poznatky a skúsenosti, poukázať na kritické oblasti v procese verejného obstarávania a vytvoriť priestor pre riešenie individuálnych požiadaviek s kompetentnými zástupcami SAŽP.

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA:

05. február 2019 (utorok), 09:00 hod.
Budova Vodohospodárskej výstavby, zasadacia miestnosť č. 601 (6. posch.),Karloveská 2, Bratislava

 

 

fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť