ČOV Rohožník – rekonštrukcia a modernizácia

ČOV Rohožník – rekonštrukcia a modernizácia

BVS, a. s. ǀ okres Malacky ǀ Bratislavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bola modernizácia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v aglomerácií Rohožník za účelom dosiahnutia kvalitatívnych parametrov povrchových vôd a limitov zbytkového znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do recipientu Rudávka. Na projekt boli Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 2,56 milióna eur. Prínosom projektu je zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd (3 633 EO).

Fotogaléria

Vytlačiť