Predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Združenie obcí Enviropark Pomoravie ǀ okres Malacky ǀ Bratislavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 754 ks záhradných kompostérov s objemom 800 l do domácností obyvateľov obcí Kostolište, Malé Leváre,  a Studienka. Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 196-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť