Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno

Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno

  • 15.07.2020 09:42

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2016 bolo zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ prostredníctvom...