Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Mikroregióne Červený kameň

Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Mikroregióne Červený kameň

 • 18.05.2021 14:36

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zakúpenie kompostérov v obci Šenkvice

Zakúpenie kompostérov v obci Šenkvice

 • 18.05.2021 14:48

Cieľom projektu ukončeného vo septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

ČOV Rohožník – rekonštrukcia a modernizácia

ČOV Rohožník – rekonštrukcia a modernizácia

 • 18.05.2021 14:37

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bola modernizácia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v aglomerácií Rohožník za účelom dosiahnutia kvalitatívnych parametrov...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň

 • 18.05.2021 14:35

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Slovenský Grob

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Slovenský Grob

 • 18.05.2021 14:35

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov

 • 18.05.2021 14:38

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu

Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu

 • 18.05.2021 14:38

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky

Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky

 • 18.05.2021 14:36

Predmetom projektu ukončeného v júni 2019 bol nákup strojno-technologického vybavenia, zberných nádob pre triedenie vybraných zložiek odpadu (BRO, DSO) a informačné aktivity pre obyvateľov...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá

 • 18.05.2021 14:36

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Vybudovanie zberného dvora v obci Miloslavov.

Vybudovanie zberného dvora v obci Miloslavov.

 • 18.05.2021 14:32

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie intenzity a zefektívnenie systému triedeného zberu KO v obci prostredníctvom vybudovania zberného dvora a nákupu vybavenia a...

Podpora domáceho kompostovania v obci Dunajská Lužná

Podpora domáceho kompostovania v obci Dunajská Lužná

 • 18.05.2021 14:35

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO – Obce Gajary

Predchádzanie vzniku BRKO – Obce Gajary

 • 18.05.2021 14:34

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRO v obci Jakubov

Predchádzanie vzniku BRO v obci Jakubov

 • 18.05.2021 14:34

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Enviropark Pomoravie

 • 18.05.2021 14:37

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 754 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová pri Senci

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová pri Senci

 • 18.05.2021 14:37

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...