Vodozádržné opatrenia v časti obce Kráľová pri Senci

Vodozádržné opatrenia v časti obce Kráľová pri Senci

  • 01.02.2023 14:23

Cieľom projektu bolo vybudovanie vodozádržných opatrení v časti obce Kráľová pri Senci.

Zem bez odpadkov

Zem bez odpadkov

  • 28.02.2023 14:15

Cieľom projektu bolo upriamenie pozornosti širokej verejnosti na nevyhnutnosť predchádzania vzniku odpadu a jeho recykláciu a na kúpu ekologických výrobkov.