Dá sa to aj bez odpadu

Dá sa to aj bez odpadu

  • 27.10.2023 13:45

Cieľom projektu bolo zmeniť pohľad cieľovej skupiny na predchádzanie vzniku odpadov a spôsoby recyklovania a spracovania odpadov.

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. časť

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. časť

  • 30.11.2023 14:51

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie monitorovania vybraných environmentálnych záťaží na Slovensku.