Vybudovanie zberného dvora v obci Miloslavov.

Vybudovanie zberného dvora v obci Miloslavov.

Obec Miloslavov ǀ okres Senec ǀ Bratislavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie intenzity a zefektívnenie systému triedeného zberu KO v obci prostredníctvom vybudovania zberného dvora a nákupu vybavenia a technologických zariadení. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 864-tisíc eur. V rámci projektu boli zakúpené rôzne typy kontajnerov, kolesový traktor, čelný nakladač, vyklápací príves, drvič BRO a mini-drvič DSO. Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita pre triedenie KO a množstvo vytriedeného komunálneho odpadu (BRKO, DSO a objemný odpad) v objeme viac ako 951 t/rok. Prínosom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov obce a priblíženie sa štandardu vyspelých krajín EÚ v oblasti odpadového hospodárstva.

Fotogaléria

Vytlačiť