Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Mikroregióne Červený kameň

Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Mikroregióne Červený kameň

Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Mikroregióne Červený kameň

Mikroregión Červený kameň ǀ okres Pezinok ǀ Bratislavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov štyroch obcí združenia Červený kameň v okrese Pezinok (Doľany, Dubová, Jablonec, Vištuk). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 153-tisíc eur. Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 750 l (915 ks) a 900 l (564 ks).  Obyvateľom obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obciach a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami začlenenými do projektu bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť