Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa

Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa

OLO, a. s. ǀ okres Bratislava II – mestská časť Vrakuňa ǀ Bratislavský samosprávny kraj

 

 

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a. s. má na území najväčšieho slovenského mesta významné postavenie v oblasti nakladania s KO a nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom hospodárstve metropoly Slovenska. Poslaním spoločnosti je zabezpečovať kvalitné a efektívne služby v oblasti odvozu KO a DSO. Ročná produkcia KO v hlavnom meste predstavuje 158 844,45 t. V rámci projektu s COV viac ako 1,56 milióna eur bol zrealizovaný nákup zariadení na zvoz a zber BRKO a DSO. Prínosom projektu, ktorý bol ukončený v októbri 2018, je zabezpečenie zberu a zhodnocovania BRO a DSO z verejných priestranstiev, rodinných domov a cintorínov v mestských častiach BA II a BA III pre približne 93 496 obyvateľov.

Fotogaléria

Vytlačiť