Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

Obec Rovinka ǀ okres Senec  ǀ Bratislavský samosprávny kraj

 

V máji 2018 obec dobudovala a vybavila strojno-technoligickým vybavením zberný dvor, ktorý bude slúžiť výhradne pre potreby jej obyvateľov. Na projekt boli obci schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 362-tisíc eur. Stavebné práce boli zrealizované v rozsahu vnútro areálového rozšírenia rozvodov vody, elektroinštalačných prác (osvetlenie areálu a uloženie elektrickej kabeláže) a vybudovania prístrešku. V rámci stavebných prác sa realizovala aj dostavba spevnených plôch a dostavba oplotenia areálu zberného dvora v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka. Strojno-technologické vybavenie pre zberný dvor  pozostávalo z kolesového traktora, čelného nakladača, štiepkovača drevnej hmoty, reťazového ramenového nakladača, návesu na jednoosový trojstranný sklápač, plošinovej váhy s nájazdom a kontajnerov.

Fotogaléria

Vytlačiť