Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky

Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky

TEKOS, spol. s r. o. ǀ okres Malacky ǀ Bratislavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného v júni 2019 bol nákup strojno-technologického vybavenia, zberných nádob pre triedenie vybraných zložiek odpadu (BRO, DSO) a informačné aktivity pre obyvateľov v okrese Malacky (Malacky, Jablonove, Jakubov, Marianka, Plavecky Štvrtok, Veľké Leváre). Na projekt boli spoločnosti TEKOS, s. r. o. schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 1,1 milióna eur. Súčasťou obstaraného vybavenia pre zber BRO bolo zberové vozidlo s rotačným lisovaním, traktor s nosičom kontajnerov, ramenový reťazový nosič s prívesom, vysokozdvižný vozík a teleskopický nakladač. Okrem toho bola obstaraná v rámci projektu aj mostová nadúrovňová váha, zberné nádoby (120 l/5 000 ks), zariadenie na údržbu zberových nádob a drvič DSO. Drobný stavebný odpad je triedený (napr. tehly) a spracovávaný na drvičke stavebného odpadu, pričom vzniknutý materiál sa využíva na práce spojené s údržbou ciest v rámci okresu. Prínosom projektu je zvýšenie množstva vytriedeného BRKO o viac ako 1 214 t/rok a zvýšenie množstva vytriedeného DSO o viac ako 802 t/rok na dotknutom území.

Fotogaléria

Vytlačiť