Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

Obec Dolné Saliby ǀ okres Galanta ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

V septembri 2018 obec vybudovala kompostáreň s aeróbnym procesom zhodnocovania BRO a zakúpila manipulačnú techniku (rezací a miešací voz) na spracovanie zeleného a organického odpadu z verejných priestranstiev.  Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 82-tisíc eur. Po ukončení projektu predstavuje zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov a množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov  v obci 100 t/rok. Realizácia projektu výrazne prispela k obmedzeniu skládkovania BRKO v obci a k eliminácii negatívnych javov spojených so spaľovaním BRO obyvateľmi obce.

Fotogaléria

Vytlačiť