Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo

Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo

Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve ǀ okres Trnava ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 197 ks záhradných kompostérov s objemom 980 l do domácností obyvateľov piatich obcí združenia Malokarpatské partnerstvo (Bíňovce, Borová, Dlhá, Dolná Krupá, Košolná). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške takmer 138-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť