Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO

Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési-ág Kistérség ǀ okres Dunajská Streda ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obcí mikroregiónu Klátovské rameno - Tőkési-ág Kistérség (Baka, Dunajský Klátov, Horné Mýto, Jahodná, Mad, Malé Dvorníky, Ohrady, Povoda, Topoľníky, Trhová Hradská).  Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 191-tisíc eur. Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 1 050 l (1 650 ks) a 2 000 l (39 ks). Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť