Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších obcí spadajúcich do MFO Trnava

Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších obcí spadajúcich do MFO Trnava

Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších obcí spadajúcich do MFO Trnava

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava ǀ okres Trnava ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov štyroch obcí združenia mestskej oblasti Trnava  (Bohdanovce nad Trnavou, Dolné Lovčice, Šelpice, Zvončín). Obstarané boli tri druhy kompostérov s objemom 700 l (300 ks), 1 000 l (660 ks) a 1 050 l (40 ks). Na projekt boli združeniu obcí schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 135-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť