Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach

Združenie obcí Medzičilizia ǀ okres Dunajská Streda ǀ Trnavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 550 ks záhradných kompostérov s objemom 800 l do domácností obyvateľov ôsmych obcí združenia Medzičilizia (Okoč, Čiližská Radvaň a Baloň). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 175-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť