Kompostéry pre domácnosti v obci Orechová Potôň

Kompostéry pre domácnosti v obci Orechová Potôň

 • 19.05.2021 13:23

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Gbely

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Gbely

 • 19.05.2021 14:09

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Hrnčiarovce nad Parnou

 • 19.05.2021 14:07

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď

Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď

 • 19.05.2021 14:08

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo obstaranie zariadení na zvýšenie kapacity a efektívnosti zberu triedeného odpadu, predovšetkým BRO, v rámci katastrálneho územia mesta...

Zberný dvor odpadu v obci Pata

Zberný dvor odpadu v obci Pata

 • 19.05.2021 13:58

Predmetom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo vybudovanie zberného dvora, nákup dopravných prostriedkov s príslušenstvom, zariadení a manipulačnej techniky, ako aj realizácia...

Zberný dvor Šoporňa

Zberný dvor Šoporňa

 • 28.05.2021 11:41

Predmetom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo vybudovanie zberného dvora a obstaranie strojno-technologického vybavenia pre zabezpečovanie zvozu a spracovania vybraných zložiek KO (BRO a...

Predchádzanie vzniku BRK odpadov v obci Pata

Predchádzanie vzniku BRK odpadov v obci Pata

 • 19.05.2021 13:26

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor Orechová Potôň

Zberný dvor Orechová Potôň

 • 28.05.2021 11:43

Zámerom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo vytvoriť v obci podmienky pre skvalitnenie odpadového hospodárstva a systému separovania odpadov.

Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta

Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta

 • 28.05.2021 11:42

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (400 ks – 1...

Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

 • 19.05.2021 13:56

Projekt ukončený v októbri 2018 bol zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu komunálnych odpadov, prostredníctvom výstavby nového zberného dvora v bývalom priemyselnom parku, nákupu...

Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

 • 19.05.2021 13:27

V septembri 2018 obec vybudovala kompostáreň s aeróbnym procesom zhodnocovania BRO a zakúpila manipulačnú techniku (rezací a miešací voz) na spracovanie zeleného a organického odpadu z...

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Dojč

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Dojč

 • 19.05.2021 13:27

Cieľom projektu ukončeného v júli 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (610 ks - 1 000...

Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou

Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou

 • 19.05.2021 13:28

Predmetom projektu, na ktorý boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 111-tisíc eur bolo vybudovanie zberného dvora a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu...

Zberný dvor odpadov Gbely -2. etapa

Zberný dvor odpadov Gbely -2. etapa

 • 19.05.2021 13:29

Projekt ukončený v marci 2018 bol prioritne zameraný na triedenie a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu ale aj ostatné zložky odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť...